VÝMENA MERAČOV TEPLA

Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov,

z dôvodu ukončenia platnosti metrologického overenia Vašich meračov tepla v zmysle zákona o metrológii č. 142/2000 Zb. a súvisiacich neskorších predpisov bude firma ista Slovakia s.r.o. vykonávať premontáž týchto meračov vo Vašich bytoch. Preto by sme Vás chceli poprosiť o zabezpečenie sprístupnenia Vašej užívateľskej jednotky.

3. 8. 2020 (pondelok)

1.poschodie    8:00 – 10:00

2.poschodie    10:00 – 12:00

3.poschodie    12:00 – 14:00

4.poschodie    14:00 – 16:00

 4. 8. 2020 (utorok)

5.poschodie       8:00  – 10:00

6.poschodie      10:00 – 12:00

7.poschodie      12:00 – 14:00

8.poschodie      14:00 – 16:00

5.8.2020 (streda)

9.poschodie    8:00 – 10:00

10.poschodie  10:00 – 12:00

nebytové priestory 12:00 – 14:00

Časový harmonogram je orientačný

Taktiež by sme Vás chceli požiadať o zabezpečenie VOĽNÉHO PRÍSTUPU ku všetkým meračom. Zrýchli to montáž a skráti čas, po ktorý Vás, žiaľ, budeme obťažovať.

Montéri – tel. č.: 0944 298 161 , budú zabezpečení ochranou proti COVID 19.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím firmu ista Slovakia: 02/402 409 24, resp. ista@ista.sk, technika@ista.sk

One thought on “VÝMENA MERAČOV TEPLA

Leave a Reply