Pravidlá pre autorizovaný prístup

Konto na www.budatinska.sk nie je pre vlastníkov vytvorené automaticky!
Pre registráciu vlastného konta postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Zámery autorizovaného prístupu

Z dôvodu zavedenia systému autorizovaného prístupu k vybraným informáciám ohľadom polyfunkčného domu Budatínska 10,12 Bratislava si môže každý vlastník bytového či nebytového priestoru vytvoriť vlastné konto na web stránku www.budatinska.sk s jednoznačným prihlasovacím menom a heslom.

Pravidlá používania

Každý zaregistrovaný vlastník:

 • prehlasuje, že jeho registračné údaje súvisia s vlastníctvom nehnuteľnosti v polyfunkčnom dome Budatínska 10 alebo 12, Bratislava
 • súhlasí s tým, že jeho registrované údaje (okrem e-mailu a telefónu)  sú sprístupnené pre všetkých registrovaných vlastníkov
 • nebude publikovať na stránkach domu žiadne komerčné oznamy alebo inzeráty
 • nepoužije akékoľvek informácie uvedené na stránkach www.budatinska.sk na iné aktivity nesúvisiace so polyfunkčným domom
 • neposkytne žiadne informácie označené ako “súkromné” alebo “interné” tretím osobám, ktoré nie sú registrované na stránkach domu
 • neposkytne svoju registráciu tretím osobám, ktoré nesúvisia s vlastníctvom nehnuteľnosti v polyfunkčnom dome

Registrácia

Registráciou vlastník súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami.

Registrácia konta je v správe každého vlastníka a evidujú sa v ňom nasledujúce údaje:

 • Povinné identifikačné údaje vlastníka (definuje používateľ)
  • Prihlasovacie meno
  • Prihlasovacie heslo
  • Meno
  • Priezvisko
  • E-mail
  • Vchod
  • Typ priestoru
  • Číslo priestoru
 • Voliteľné kontaktné informácie
  • Telefón
  • Poznámka

Oprávnenia používateľa konta po prihlásení:

 • sprístupnenie citlivých informácií (stránky s osobnými údajmi, dokumenty, zmluvy)
 • zasielanie požiadaviek a oznamov
 • odber oznamov
 • pridávanie inzerátov
 • vlastný e-mail v doméne budatinska.sk (voliteľné)

Overenie konta

Registráciu overuje administrátor na základe Listu vlastníctva aktuálne dostupného z katastrálneho portálu.

Zrušenie konta

Zrušenie konta môže vykonať každý zaregistrovaný vlastník.

Zrušiť konto môže administrátor z nasledujúcich dôvodov:

 1. Porušenie pravidiel používania web stránok domu
 2. Zneužitie konta na komerčné účely
 3. Overením nového konta k rovnakému priestoru (nehnuteľnosti)