Poslanie web stránok

pohľad od ZŠ na Budatínskej ulici
pohľad na polyfunkčný dom od ZŠ na Budatínskej ulici

Poslaním web stránok je sprístupnenie informácií ohľadom aktuálneho diania v polyfunkčnom dome a zabezpečenie prístupu k elektronickým dokumentom, zápisniciam, rozhodnutiam a správe domu.

Cieľom poskytovania informácií prostredníctvom internetu je zapojiť všetkých jej obyvateľov do spolurozhodovania o charaktere spolunažívania a vytvárať pocit spoločného domova.

Zverejňovania aktuálnych informácií a dôležitých dokumentov je predpokladom pre kontrolu činnosti Výboru vlastníkov a Správcu domu.

Všetky publikované informácie, ktoré majú priamy súvis s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov domu na Budatínskej 10 a 12 a majú dôverný charakter sú chránené autorizovaným prístupom a bez prístupových oprávnení nie sú verejne dostupné.