Tiesňové linky

Tiesňové volanie

pre všetky zložky
112

Polícia

operačné stredisko
158
Petržalka stred – Nám hraničiarov 1/b
09610 35705
Petržalka stred – Nám hraničiarov 1/b
09610 35705
Petržalka sever – Bohrova 22
09610 35805
Petržalka juh – Holíčska 22
09610 35905

Hasičský a záchranný zbor

operačné stredisko
150

Záchranná zdravotná služba

operačné stredisko
155