Havarijná služba

Vodoinštalácia, kanalizácia, kúrenie, elektroinštalácia a plynoinštalácia

(v bytoch a spoločných priestoroch).

MODACO s.r.o. 
0903 267 068

 

Výťahy

EUROVÝŤAHY s.r.o.
0903 416 474   NON STOP

 

Kotolňa

KOMTHERM  s.r.o.
0907 093 562,      0907 892 535

 

Servis Vzduchotechniky

ELEKTROKLIMA s.r.o.
0905 820 916

 

Servis EPS

MC Protection, s.r.o.
0903 644 906

 

Servis diesel agregát

TTS Martin, s.r.o.    
043/4294026, 429 4466

 

Upratovanie

p. Rakúsová  
0905 142 091

 

BVS -Bratislavská vodárenská spoločnosť

hlásenie porúch verejného vodovodu a kanalizácie
0800 121 333 NON STOP

 

ZSE Energia, a.s.

hlásenie porúch pri výpadkoch elektrickej energie
0800 111 567 NON STOP

 

SPP -Slovenský plynárenský priemysel

hlásenie porúch a únikov plynu 
0850 111 727 NON STOP