Správcovská spoločnosť

BLAHO-BYT, spol. s r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Stránkové hodiny:

Osobne (v kancelárii správcu)
pondelok 0900 – 1600 hod. a štvrtok 1300 – 1700 hod.
Telefonicky:
v pracovné dni 800 – 1600 hod, piatok 800  1400 hod.

TECHNIK SPRÁVY DOMU :

Ing. Miroslav Okruhlica

Telefón
0907 828 407

EKONÓMKA :

Jana Kučeráková

Telefón
02/4364 3431, 02/4364 3432

 

Portál správcu

POSCHODOCH.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch správcu domu pre ich vlastníkov