výmena kľúčov v dome !!!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Od dnes sa vymieňa zamykací systém v našom dome. Nové kľúče sa vydávajú v pracovných dňoch od 18,00 do 22,00 počnúc dneškom a cez víkend od 8,00 do 22,00. Nový kľúč dostanete na výmenu za starý dek (kľúč za kľúč) u mňa byt č. 83 5. poschodie, kontakt na mňa 0903 232 219, prosím vyzdvihnite si ich čo najskôr. Nájomníkom vydávame kľúče na základe predloženej nájomnej zmluvy resp. na základe súhlasu vlastníka. Zároveň prosím o zvýšenú ostražitosť, nakoľko dom bude do pondelka otvorený okrem vjazdu do garáže (mreže). Otvorený dom som hlásila aj na mestskej polícii, ktorá prisľúbila zhustiť hliadky okolo nášho domu tento víkend. Prosím zároveň o šírenie tohto oznamu aj ústne.

Ozaj tzv. klonované kľúče nevymieňame. Klonované sú tie, ktoré ste si dali urobiť v kľúčovej službe.

Leave a Reply