Ponuky na kamerový systém v dome

Na základe záverov zo schôdze vlastníkov domu bude na zasadnutí výboru vlastníkov vybratá jedna zo 4 cenových ponúk na kamerový systém v dome. Ak má niekto záujem o zapojenie sa do výberu z predložených ponúk nech kontaktuje polacekovai@gmail.com a mailom môže obdržať všetky štyri ponuky na preštudovanie.

Stretnutie výboru vlastníkov bude včas oznámené, kde môžu všetci, čo majú záujem o vyjadrenie sa k ponukám prísť a prezentovať ho. Následne bude vyhlásené písomné hlasovanie o obstaraní vybranej ponuky.

Leave a Reply