Odpočet meračov

Vážení majitelia, nájomníci bytov, nebytových priestorov,

V dňoch od 7. 1. 2019 do 31. 1. 2019 v čase od 18,00 – 20,00 budú zástupcovia vlastníkov vykonávať odpočet meračov tepla a vody.

Prosíme o sprístupnenie bytov pre účely odčítania ich stavov.

Stav meračov môžete nahlásiť aj formou mailu na adresu polacekovai@gmail.com a to zaslaním fotografií oboch meračov s viditeľným číslom príslušného merača ako aj jeho stavu s uvedením mena majiteľa bytu a čísla bytu v termíne do 20.1.2019.

V prípade, že nesprístupníte merače a nepodarí sa vo Vašom byte odčítať stav meračov, bude sa pri výpočte úhrady za teplo a vodu postupovať v zmysle upozornenia, ktoré je k dispozícii na nástenke domu ako aj na web stránke domu.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

 za výbor vlastníkov

Ildikó Polačeková 0903 232 219

Tomáš Szarka 0905 560 071

Leave a Reply