Profil

Základné údaje

Meno:
Róbert
Priezvisko:
Šrotýř
Prezývka:
robo_sro
Zobrazované meno:
Róbert Šrotýř
Vchod:
12
Poschodie:
4
Typ priestoru:
Byt
Číslo priestoru:
54

Nastavenie notifikácií

Zasielať e-mail notifikáciu vo formáte
HTML formát celého príspevku
pre nasledujúce kategórie príspevkov