Profil

Základné údaje

Meno:
Ildiko
Priezvisko:
Polacekova
Prezývka:
ildiko.polacekova
Zobrazované meno:
Ildiko Polacekova
Vchod:
12
Poschodie:
5
Typ priestoru:
Byt
Číslo priestoru:
83

Nastavenie notifikácií

Zasielať e-mail notifikáciu vo formáte
HTML formát celého príspevku
pre nasledujúce kategórie príspevkov