Profil

Základné údaje

Meno:
Milan
Priezvisko:
Rosina
Prezývka:
milan.rosina
Zobrazované meno:
Milan Rosina
Vchod:
12
Poschodie:
3
Typ priestoru:
byt
Číslo priestoru:
49

Nastavenie notifikácií

Zasielať e-mail notifikáciu vo formáte
HTML formát celého príspevku
pre nasledujúce kategórie príspevkov