E-mail v doméne budatinska.sk

Ako získať vlastné e-mail konto?

Vlastníci bytových alebo nebytových priestorov Budatínska 10 a 12, ktorí nedisponujú vlastnou e-mail adresou, alebo by mali záujem o e-mail adresu pod doménou budatinska.sk v tvare vasa.email.adresa@budatinska.sk, môžu svoj záujem prejaviť zaslaním požiadavky na administrátora.

Nezabudnite, že e-mail konto nemáte vytvorené automaticky!
Aktiváciu e-mail konta v doméne budatinska.sk si musíte vyžiadať u administrátora.

Prístup na e-mail server

E-mail adresa vasa.email.adresa@budatinska.sk
Prístupové meno na e-mail server vasa.email.adresa@budatinska.sk
Prístupové heslo na e-mail server Poskytol administrátor po aktivácii konta. Môžete si ho zmeniť (viď nižšie).
POP3, IMAP pop3.websupport.sk
imap.websupport.sk
SMTP smtp.websupport.sk
Web prístup k e-mailu http://mail.websupport.sk – webmail RoundCube
http://webmail.websupport.sk – webmail Horde verzia 3
http://smail.websupport.sk – webmail SquirrelMail
Zmena hesla presmerovať na zmenu hesla…
login: vasa.email.adresa@budatinska.sk
heslo: pridelené alebo vlastné heslo
Ak ste zabudli heslo Požiadajte o jeho nastavenie administrátora
Veľkosť e-mail schránky Veľkosť emailovej schránky je neobmedzená. Maximálna veľkosť prijatého/odoslanému e-mailu vrátane všetkých príloh je približne 21 MB.

Upozornenie! Na väčšine serverov býva maximálna veľkosť e-mailu nastavená na cca 6 MB. Ak sa pokúsite na takýto server odoslať väčší email, server spoločnosti WebSupport ho síce odošle, ale cieľový server ho neprijme. Preto odporúčame odosielať e-maily aj s prílohou do 6 MB.